winkelmandje 

Privacyverklaring 

Atelier de Sloep  

Uw privacy is erg belangrijk voor ons!

Met onze webwinkel willen we u graag zo goed mogelijk van dienst zijn, en daarvoor hoeven we echt niet alles van u te weten. We bewaren daarom alleen informatie die noodzakelijk is. We proberen niet om uw voorkeuren vast te stellen. We maken geen profiel van u aan.

Cookie

Onze webwinkel maakt gebruik van één tijdelijk cookie. Dat is noodzakelijk om het winkelen mogelijk te maken. Het verdwijnt vanzelf als u de browser afsluit en doet verder helemaal niets.

Geen vreemde pottenkijkers

In onze webwinkel vindt u geen inhoud die afkomstig is van andere websites, en waarmee deze sites u zouden kunnen identificeren.

Dus b.v. ook geen:

  • Trackers van Google Analytics;
  • Reclames of cookies afkomstig van andere websites;
  • Tweets van Twitter;
  • Duimpjes van Facebook.

We delen niets met anderen

Andere partijen dan de medewerkers en verwerkers van Atelier de Sloep hebben geen toegang tot uw gegevens. Persoonsgegeven worden uitsluitend gebruikt op de wijze die in het Privacybeleid hieronder worden beschreven.

Privacybeleid van Atelier de Sloep

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Atelier de Sloep verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van Atelier de Sloep, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Atelier de Sloep
Jo-Anna Meijer
Wilhelminalaan 4
1861 LR Bergen NH
072 581 2968

2. Welke gegevens verwerkt Atelier de Sloep en voor welk doel?

2.1 In het kader van uw aankopen of inschrijving op de nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
  2. adresgegevens, eventueel postadres
  3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
  4. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 Atelier de Sloep verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact m.b.t. uw aankopen, voor de verzending ervan en voor het afhandelen van de van u verkregen informatie;

3. Bewaartermijnen

Atelier de Sloep verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten. Facturen met (persoons)gegevens worden op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaard voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Atelier de Sloep passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens maakt Atelier de Sloep gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerkers. De verwerkers zorgen voor een passende beveiliging tegen verlies, wijziging, aantasting en onrechtmatige kennisname

4.3 Persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie verwerkt en niet gedeeld met andere partijen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de klantenadministratie van Atelier de Sloep () kunt u ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Atelier de Sloep zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de klantenadministratie.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Atelier de Sloep uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de onze afdeling klachten: .

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenadministratie:

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

[Privacyverklaring versie 15 mei 2018]

 

winkelmandje  ·  contact  ·  privacy  ·  homenaar boven